7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản

Trong quá trình sử dụng các thiết bị, sẽ có lúc bạn muốn kết nối thiết bị mới hoặc chia sẻ mật khẩu wifi với người khác nhưng lại không nhớ. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn 7 cách xem mật khẩu wifi đã lưu trên máy tính, laptop.

Cách Xem Mật Khẩu Wifi Đã Lưu Trên Windows 11

Cách 1: Sử Dụng WirelessKeyView 

Các bạn tải phần mềm về và giải nén

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 1

Thư mục phần mềm sau khi giải nén

Sau đó khởi chạy phần mềm.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 3

Nhấp vào WirelessKeyView như hình để khởi chạy phần mềm

Phần mềm sẽ hiện ra danh sách wifi các bạn đã kết nối, ở mục Key (Hex) chính là mật khẩu wifi tương ứng.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 5

Phần mềm sẽ hiển thị đầy đủ các wifi đã kết nối và mật khẩu tương ứng

Như vậy là các bạn đã biết được một cách xem mật khẩu wifi trên máy tính, laptop cực kỳ đơn giản thông qua phần mềm. 

Cách 2: Cách xem mật khẩu wifi bằng Command Prompt 

Bước 1: Mở Command Prompt với quyền quản trị bằng cách vào Menu Start > Nhập Command Prompt > Run as administrator.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 7

Bước 2: Gõ lệnh netsh wlan show profiles để xem danh sách các mạng WiFi đã kết nối.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 9

Bước 3: Gõ lệnh netsh wlan show profile name=“Tên Mạng WiFi’’ key=clear để xem mật khẩu của mạng WiFi cụ thể.

Ví dụ: netsh wlan show profile name=’’Minh Nhat 5G’’ key=clearMật khẩu sẽ hiện ở mục Key Content.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 11

Cách 3: Xem mật khẩu wifi đã kết nối qua hộp thoại RUN 

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím “Win + R” để mở hộp thoại Run. Nhập lệnh ncpa.cpl sau đó nhấn OK.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 13

Bước 2: Nhấn đúp chuột vào biểu tượng Wifi trong danh sách mạng.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 15

Bước 3: Tại mục Connections chọn vào tên wifi bạn đang kết nối

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 17

Bước 4: Chọn Wireless Properties

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 19

Bước 5: Chọn Security > Show characters

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 21

Cách 4: Cách xem mật khẩu wifi đã kết nối bằng PowerShell

Bước 1: Vào Menu Start và tìm chọn PowerShell với quyền Admin (Run as Administrator) 

Bước 2: Gõ lệnh sau để xem danh sách các mạng WiFi đã kết nối: netsh wlan show profiles

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 23

Bước 3: Chọn mạng WiFi bạn muốn xem mật khẩu và gõ lệnh sau: netsh wlan show profile name=”tên-WiFi” key=clear 

Ví dụ: netsh wlan show profile name=’’Minh Nhat 5G’’ key=clear

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 25

Bước 4: Trong kết quả hiển thị, tìm dòng “Key content” để xem mật khẩu của mạng WiFi đó.

Cách 5: Xem mật khẩu bằng PowerShell nhưng với cách khác 

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run. Nhập PowerShell rồi nhấn OK.

Bước 2: Bạn hãy nhập lệnh sau bằng cách copy paste: 

(netsh wlan show profiles) | Select-String ‘: (.+)$’ | ForEach-Object { $name = $_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); (netsh wlan show profile name=”$name” key=clear) | Select-String ‘Key Content(.+)$’ | ForEach-Object { $pass = $_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); [PSCustomObject]@{ PROFILE_NAME = $name; PASSWORD = $pass } } }

Cách 6: Cách xem mật khẩu wifi đã lưu trong Cài Đặt

Bước 1: Mở Menu Start > Setting

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 27

Bước 2: Chọn mục Network & Internet

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 29

Bước 3: Chọn mục Properties

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 31

Bước 4: Kéo xuống và chọn View ở mục View Wi-Fi security key. Hộp thoại hiện mật khẩu wifi sẽ hiện ra

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 33

Cách 7: Sử dụng Control Panel 

Bước 1: Mở Menu Start và tìm mở Control Panel

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 35

Bước 2: Chọn Network and Internet

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 37

Bước 3: Chọn Network and Sharing Center

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 39

Bước 4: Chọn vào Wi-Fi đang kết nối ở mục Connections

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 41

Bước 5: Chọn Wireless Properties

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 43

Bước 6: Chọn tab Security và tích vào ô Show Characters. Mật khẩu wifi sẽ hiện ra.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 45

Cách Xem Mật Khẩu Wifi Đã Lưu Trên Windows 10

Cách 1: Cách xem mật khẩu wifi bằng WirelessKeyView 

Các bạn tải phần mềm về và giải nén

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 1

Thư mục phần mềm sau khi giải nén

Sau đó khởi chạy phần mềm

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 3

Nhấp vào WirelessKeyView như hình để khởi chạy phần mềm

Phần mềm sẽ hiện ra danh sách wifi các bạn đã kết nối, ở mục Key (Hex) chính là mật khẩu wifi tương ứng.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 5

Phần mềm sẽ hiển thị đầy đủ các wifi đã kết nối và mật khẩu tương ứng

Cách 2: Sử Dụng Command Prompt 

Bước 1: Mở Command Prompt với quyền quản trị bằng cách vào Menu Start > Nhập Command Prompt > Run as administrator.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 7

Bước 2: Gõ lệnh “netsh wlan show profiles” để xem danh sách các mạng WiFi đã kết nối. 

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 9

Bước 3: Gõ lệnh netsh wlan show profile name=’’Tên Mạng WiFi’’ key=clear để xem mật khẩu của mạng WiFi cụ thể.

Ví dụ: netsh wlan show profile name=’’Minh Nhat 5G’’ key=clearMật khẩu sẽ hiện ở mục Key Content.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 11

Cách 3: Xem mật khẩu wifi với hộp thoại RUN 

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím “Win + R” để mở hộp thoại Run. Nhập lệnh ncpa.cpl sau đó nhấn OK.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 13

Bước 2: Nhấn đúp chuột vào biểu tượng Wifi trong danh sách mạng.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 15

Bước 3: Tại mục Connections chọn vào tên wifi bạn đang kết nối

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 17

Bước 4: Chọn Wireless Properties

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 19

Bước 5: Chọn Security > Show characters

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 21

Cách 4: Cách xem mật khẩu wifi bằng PowerShell 

Bước 1: Vào Menu Start và tìm chọn PowerShell với quyền Admin (Run as Administrator) 

Bước 2: Gõ lệnh sau để xem danh sách các mạng WiFi đã kết nối: netsh wlan show profiles 

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 23

Bước 3: Chọn mạng WiFi bạn muốn xem mật khẩu và gõ lệnh sau: netsh wlan show profile name=”tên-WiFi” key=clear 

Ví dụ: netsh wlan show profile name=’’Minh Nhat 5G’’ key=clear

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 25

Bước 4: Trong kết quả hiển thị, tìm dòng “Key content” để xem mật khẩu của mạng WiFi đó.

Cách 5: Xem mật khẩu wifi bằng PowerShell nhưng với cách khác 

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run. Nhập PowerShell rồi nhấn OK.

Bước 2: Bạn hãy nhập lệnh sau bằng cách copy paste: 

(netsh wlan show profiles) | Select-String ‘: (.+)$’ | ForEach-Object { $name = $_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); (netsh wlan show profile name=”$name” key=clear) | Select-String ‘Key Content(.+)$’ | ForEach-Object { $pass = $_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); [PSCustomObject]@{ PROFILE_NAME = $name; PASSWORD = $pass } } }

Cách 6: Cách xem mật khẩu wifi qua Control Panel 

Bước 1: Mở Menu Start và tìm mở Control Panel

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 35

Bước 2: Chọn Network and Internet

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 37

Bước 3: Chọn Network and Sharing Center

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 39

Bước 4: Chọn vào Wi-Fi đang kết nối ở mục Connections

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 41

Bước 5: Chọn Wireless Properties

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 43

Bước 6: Chọn tab Security và tích vào ô Show Characters. Mật khẩu wifi sẽ hiện ra

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 45

Cách Xem Mật Khẩu Wifi Đã Lưu Trên Windows 7 và 8

Cách 1: Sử Dụng WirelessKeyView 

Các bạn tải phần mềm về và giải nén

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 1

Thư mục phần mềm sau khi giải nén

Sau đó khởi chạy phần mềm.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 3

Nhấp vào WirelessKeyView như hình để khởi chạy phần mềm

Phần mềm sẽ hiện ra danh sách wifi các bạn đã kết nối, ở mục Key (Hex) chính là mật khẩu wifi tương ứng.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 5

Phần mềm sẽ hiển thị đầy đủ các wifi đã kết nối và mật khẩu tương ứng

Cách 2: Dùng Control Panel để xem mật khẩu wifi

Bước 1: Vào Menu Start > tìm và chọn Control Panel

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 91

Bước 2: Vào Network & Internet

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 93

Bước 3: Chọn Network & Sharing Center

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 95

Bước 4: Ở mục Connections nhấp vào Wireless Properties

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 97

Bước 5: Chọn thẻ Security > Show characters. Mật khẩu wifi sẽ hiện ra.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 99

Cách 3: Cách xem mật khẩu wifi với Command Prompt

Bước 1: Mở Command Prompt với quyền quản trị bằng cách vào Menu Start > Nhập Command Prompt > Run as administrator.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 7

Bước 2: Gõ lệnh “netsh wlan show profiles” để xem danh sách các mạng WiFi đã kết nối.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 9

Bước 3: Gõ lệnh netsh wlan show profile name=’’Tên Mạng WiFi’’ key=clear để xem mật khẩu của mạng WiFi cụ thể.

Ví dụ: netsh wlan show profile name=’’Minh Nhat 5G’’ key=clearMật khẩu sẽ hiện ở mục Key Content.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 11

Cách 4: Xem mật khẩu wifi bằng PowerShell

Bước 1: Vào Menu Start và tìm chọn PowerShell với quyền Admin (Run as Administrator) 

Bước 2: Gõ lệnh sau để xem danh sách các mạng WiFi đã kết nối: netsh wlan show profiles

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 23

Bước 3: Chọn mạng WiFi bạn muốn xem mật khẩu và gõ lệnh sau: netsh wlan show profile name=”tên-WiFi” key=clear 

Ví dụ: netsh wlan show profile name=’’Minh Nhat 5G’’ key=clear

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 25

Bước 4: Trong kết quả hiển thị, tìm dòng “Key content” để xem mật khẩu của mạng WiFi đó.

Cách 5: Xem mật khẩu bằng PowerShell nhưng với cách khác 

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run. Nhập PowerShell rồi nhấn OK.

Bước 2: Bạn hãy nhập lệnh sau bằng cách copy paste: 

(netsh wlan show profiles) | Select-String ‘: (.+)$’ | ForEach-Object { $name = $_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); (netsh wlan show profile name=”$name” key=clear) | Select-String ‘Key Content(.+)$’ | ForEach-Object { $pass = $_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); [PSCustomObject]@{ PROFILE_NAME = $name; PASSWORD = $pass } } }

Cách Xem Mật Khẩu Wifi Đã Lưu Trên Windows XP

Cách 1: Sử Dụng WirelessKeyView 

Các bạn tải phần mềm về và giải nén

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 1

Thư mục phần mềm sau khi giải nén

Sau đó khởi chạy phần mềm.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 3

Nhấp vào WirelessKeyView như hình để khởi chạy phần mềm

Phần mềm sẽ hiện ra danh sách wifi các bạn đã kết nối, ở mục Key (Hex) chính là mật khẩu wifi tương ứng.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 5

Phần mềm sẽ hiển thị đầy đủ các wifi đã kết nối và mật khẩu tương ứng

Cách 2: Cách xem mật khẩu wifi qua Command Prompt 

Bước 1: Mở Command Prompt với quyền quản trị bằng cách vào Menu Start > Nhập Command Prompt > Run as administrator.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 7

Bước 2: Gõ lệnh “netsh wlan show profiles” để xem danh sách các mạng WiFi đã kết nối.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 9

Bước 3: Gõ lệnh netsh wlan show profile name=’’Tên Mạng WiFi’’ key=clear để xem mật khẩu của mạng WiFi cụ thể.

Ví dụ: netsh wlan show profile name=’’Minh Nhat 5G’’ key=clearMật khẩu sẽ hiện ở mục Key Content.

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 11

Cách 3: Xem mật khẩu bằng PowerShell

Bước 1: Vào Menu Start và tìm chọn PowerShell với quyền Admin (Run as Administrator) 

Bước 2: Gõ lệnh sau để xem danh sách các mạng WiFi đã kết nối: netsh wlan show profiles

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 23

Bước 3: Chọn mạng WiFi bạn muốn xem mật khẩu và gõ lệnh sau: netsh wlan show profile name=”tên-WiFi” key=clear 

Ví dụ: netsh wlan show profile name=’’Minh Nhat 5G’’ key=clear

7 Cách xem mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính, laptop đơn giản 25

Bước 4: Trong kết quả hiển thị, tìm dòng “Key content” để xem mật khẩu của mạng WiFi đó.

Cách 4: Xem mật khẩu wifi bằng PowerShell nhưng với lệnh khác 

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run. Nhập PowerShell rồi nhấn OK.

Bước 2: Bạn hãy nhập lệnh sau bằng cách copy paste: 

(netsh wlan show profiles) | Select-String ‘: (.+)$’ | ForEach-Object { $name = $_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); (netsh wlan show profile name=”$name” key=clear) | Select-String ‘Key Content(.+)$’ | ForEach-Object { $pass = $_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); [PSCustomObject]@{ PROFILE_NAME = $name; PASSWORD = $pass } } }

Xem thêm:

Bên trên là những cách xem mật khẩu wifi đã lưu trên máy tính, laptop mà NewTech muốn chia sẻ với bạn. Nếu thấy hay và hữu ích thì nhớ theo dõi bọn mình để cập nhật những thông tin mới và bổ ích nhé!

!Bài viết này có hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ZaloHotlineMailShowroom
Đóng So sánh ngay Xoá tất cả sản phẩm
Đóng

Tìm kiếm sản phẩm

Trang chủ Danh mục Khuyến mãi Giỏ hàng Tài khoản