Microsoft 365 Family (Key điện tử)

1.490.000VND

  • Thời hạn bản quyền: 1 năm – 6 người dùng
  • Kích hoạt và sử dụng Office 365 trên tối đa 5 thiết bị cùng lúc ( không phân biệt Windows, macOS, máy tính bảng, điện thoại ).
  • Các phiên bản mới nhất, luôn cập nhật miễn phí của Word, Excel, Power Point và Outloock. Pulisher và Access
  • 1 TB dung lượng lưu trữ trên đám mây của Onedrive với bảo mật nâng cao
  • 60 phút gọi Skype miễn phí mỗi tháng tới điện thoại di động và số điện thoại cố định
  • Cộng tác trực tuyến cùng người khác trên tài liệu
  • Hỗ trợ kĩ thuật từ NewtechshopMicrosoft