Cách kiểm tra bảo hành máy tính surface của bạn

Cách tải xuống ứng dụng Surface từ Microsoft Store

Microsoft theo mặc định đã cài đặt sẵn ứng dụng Surface trên tất cả các PC Surface từ nhà máy và file khôi phục. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không thể tìm thấy ứng dụng trên máy tính của mình, bạn có thể tải xuống ứng dụng từ Microsoft Store. Làm như sau:
  1. Mở Microsoft Store.
  2. Nhấp vào nút Tìm kiếm  bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn, nhập vào Surface và nhấn Enter.
  3. Bây giờ hãy cuộn đến  phần Ứng dụng và tìm kiếm một ứng dụng có tên là Surface . Nhấn vào đây để mở nó. Tìm kiếm ứng dụng Surface trong Microsoft Store
  4. Nhấp vào Nhận để bắt đầu tải xuống và cài đặt ứng dụng cho Surface của bạn. Tải xuống và cài đặt ứng dụng Surface trong Microsoft Store
  5. Đợi cho đến khi nó kết thúc và bạn có thể tìm thấy ứng dụng từ menu bắt đầu.

Cách kiểm bảo hành Surface trong ứng dụng Surface

Để kiểm tra trạng thái bảo hành của Surface hiện tại của bạn trong ứng dụng Surface thực sự dễ dàng. Làm như sau:
  1. Mở ứng dụng Surface
  2. Nhấp vào menu hamburger và đi đến phần Surface của bạn . Mở Surface của bạn từ ứng dụng Surface
  3. Trên trang bên phải, bạn sẽ thấy thời hạn bảo hành của Surface và ngày hết hạn. Tình trạng bảo hành trong ứng dụng Surface
Xem thêm những mẹo và thủ thuật liên quan:
Nguồn: SurfaceTips