Trung tâm Bảo hành, Sửa chữa & Nâng Cấp

Trung tâm Bảo hành, Sửa chữa & Nâng Cấp 1

Dịch vụ

THAY PIN

THAY MÀN HÌNH

THAY CHÂN SẠC

BỌC BÀN PHÍM

SỬA NGUỒN

SỬA MAIN

NÂNG CẤP SSD

NÂNG CẤP WINDOWS 11 PRO

NÂNG CẤP OFFICE 365

NÂNG CẤP OFFICE 2021 PRO

Sửa Surface Pro

Sửa Dell XPS

Tại sao chọn NewTech?

Bảng giá kiểm tra

Tên sản phẩmTình trạngCách khắc phụcThời gian bảo hànhPhí bảo hành (VNĐ)
Surface Pro 9Phồng, chai pinThay pin09 tháng3,200,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng3,900,000
Sọc, điểm chết, chết màn hìnhThay màn09 tháng8,000,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng2,300,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng4,500,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Pro 8Phồng, chai pinThay pin09 tháng2,500,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng3,900,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng7,000,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng2,300,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng3,200,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Pro XPhồng, chai pinThay pin09 tháng2,300,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng3,400,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng5,500,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng3,000,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Pro 7+Phồng, chai pinThay pin09 tháng2,300,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng3,100,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng5,500,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng2,600,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Pro 7Phồng, chai pinThay pin09 tháng1,900,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng2,900,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng4,500,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng2,500,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Pro 6Phồng, chai pinThay pin09 tháng1,700,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng2,700,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng4,400,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng2,400,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Pro 5Phồng, chai pinThay pin09 tháng1,600,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng2,600,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng4,300,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng2,300,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Pro 4Phồng, chai pinThay pin09 tháng1,600,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng2,500,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng4,300,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng1,800,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Pro 3Phồng, chai pinThay pin09 tháng1,600,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng3,100,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng4,500,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng1,500,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Tên sản phẩmTình trạngCách khắc phụcThời gian bảo hànhPhí bảo hành (VNĐ)
Surface Laptop Go 1 & 2Phồng, chai pinThay pin09 tháng1,900,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 thángLiên hệ
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng5,000,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng1,800,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Laptop StudioPhồng, chai pinThay pin09 thángLiên hệ
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 thángLiên hệ
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 thángLiên hệ
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng2,300,000
Mất nguồnSửa nguồn09 thángLiên hệ
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Laptop 5 13″Phồng, chai pinThay pin09 tháng2,900,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 thángLiên hệ
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 thángLiên hệ
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng4,000,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Laptop 5 15″Phồng, chai pinThay pin09 tháng3,000,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 thángLiên hệ
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 thángLiên hệ
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng4,000,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Laptop 4 13″Phồng, chai pinThay pin09 tháng2,400,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng2,800,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng5,500,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng4,000,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Laptop 4 15″Phồng, chai pinThay pin09 tháng2,500,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng3,100,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng6,000,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng4,000,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Laptop 3 13″Phồng, chai pinThay pin09 tháng1,800,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng2,800,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng5,500,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng1,800,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Laptop 3 15″Phồng, chai pinThay pin09 tháng1,900,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng3,100,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng6,000,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng1,800,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Laptop 1 & 2Phồng, chai pinThay pin09 tháng1,700,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng2,500,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng4,200,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng1,800,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Tên sản phẩmTình trạngCách khắc phụcThời gian bảo hànhPhí bảo hành (VNĐ)
Surface Go 3Phồng, chai pinThay pin09 tháng2,200,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng2,000,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 thángLiên hệ
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 thángLiên hệ
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng1,800,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Go 2Phồng, chai pinThay pin09 tháng2,000,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng2,100,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng3,900,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng1,800,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Go 1Phồng, chai pinThay pin09 tháng1,700,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng2,200,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 thángLiên hệ
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng1,800,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Tên sản phẩmTình trạngCách khắc phụcThời gian bảo hànhPhí bảo hành (VNĐ)
Surface Book 3 13″Phồng, chai pin trên mànThay pin09 tháng1,600,000
Phồng, chai pin dưới dockThay pin09 tháng1,800,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng3,100,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng5,300,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng4,000,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Book 3 15″Phồng, chai pinThay pin09 tháng1,600,000
Phồng, chai pinThay pin09 tháng1,800,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng3,300,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 thángLiên hệ
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng4,000,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Book 2 13″Phồng, chai pin trên mànThay pin09 tháng1,700,000
Phồng, chai pin trên màn có card rờiThay pin09 tháng1,800,000
Phồng, chai pin dưới dockThay pin09 tháng1,800,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng3,100,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng4,300,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng1,800,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Book 2 15″Phồng, chai pin trên mànThay pin09 tháng1,500,000
Phồng, chai pin dưới dockThay pin06 tháng1,600,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng3,300,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 thángLiên hệ
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn3 tháng1,800,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Surface Book 1Phồng, chai pin trên mànThay pin09 tháng1,500,000
Phồng, chai pin dưới dockThay pin09 tháng1,600,000
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi mànÉp kính06 tháng3,100,000
Hỏng, vỡ màn hìnhThay màn09 tháng4,200,000
Hỏng, ẩm chân sạcThay chân sạc09 tháng1,800,000
Mất nguồnSửa nguồn09 tháng1,800,000
Trầy da phímBọc da1 tháng500,000
Lỗi winCài lại winHỗ trợ trọn đời200,000
Tên sản phẩmTình trạngCách khắc phụcPhí bảo hành dự kiến (VNĐ)Thời gian bảo hành
DELL XPS CPU Thế hệ 6,7Mất nguồnSửa nguồnTừ 600.0003 tháng
Phồng, chai pinThay pinTừ 1.000.0003 tháng
Hỏng, vỡ màn hìnhThay mànTừ 3.500.0003 tháng
DELL XPS CPU Thế hệ 8,9Mất nguồnSửa nguồnTừ 700.0003 tháng
Phồng, chai pinThay pinTừ 1.300.0003 tháng
Hỏng, vỡ màn hìnhThay mànTừ 4.800.0003 tháng
DELL XPS CPU Thế hệ 10,11Mất nguồnSửa nguồnTừ 1.000.0003 tháng
Phồng, chai pinThay pinTừ 1.500.0003 tháng
Hỏng, vỡ màn hìnhThay mànTừ 5.500.0003 tháng
DELL XPS CPU Thế hệ 12.13Mất nguồnSửa nguồnTừ 1.500.0003 tháng
Phồng, chai pinThay pinTừ 1.700.0003 tháng
Hỏng, vỡ màn hìnhThay mànLiên hệ3 tháng

 

Bảng giá nâng cấp

Dịch vụChi phí (VNĐ)Bảo hành
Nâng cấp Ổ cứng SSDTừ 1.690.0003 tháng
Nâng cấp Windows Pro490.000 
Nâng cấp Office 2021 Pro Plus vĩnh viễn690.000 
Nâng cấp Office 365Từ 490.000 
Chuyển dữ liệu200.000 / 50GB 
Kiểm tra, vệ sinh ngoại quan – Bảo trị hệ thống599.000 

 

Quy trình

Trung tâm Bảo hành, Sửa chữa & Nâng Cấp 39
 • Nhân viên tiếp nhận máy, ghi nhận thông tin khách hàng
 • Lập phiếu tiếp nhận máy
 • Kỹ thuật viên kiểm tra tổng thể máy
 • Tiến hành kiểm tra các bộ phận, linh kiện
 • Xác định nguyên nhân gây lỗi
 • Tư vấn cho khách hàng về phương án sửa chữa hoặc nâng cấp máy tính.
 • KTV tiến hành sửa chữa hoặc nâng cấp máy tính theo đúng phương án đã thống nhất với khách hàng.
 • Liên hệ với khách hàng để thông báo kết quả sửa chữa hoặc nâng cấp máy tính.
 • Kỹ thuật viên kiểm tra lại máy sau khi sửa chữa
 • Đảm bảo máy hoạt động bình thường, không có lỗi
 • Sau khi kiểm tra lại, kỹ thuật viên sẽ trao trả máy cho khách hàng và giải đáp những thắc mắc của khách hàng
 • Khách hàng sẽ kiểm tra máy một lần nữa đảm bảo máy hoạt động bình thường.

Lưu ý khi thực hiện quy trình tiếp nhận, sửa chữa và nâng cấp máy tính

 • Trong quá trình sửa chữa, nâng cấp nếu có phát sinh chi phí hoặc thời gian, KTV cần thông báo cho khách hàng và được sự đồng ý của khách hàng trước khi tiến hành.
 • Sau khi xử lý xong, KTV cần kiểm tra lại máy tính kỹ lưỡng để đảm bảo máy tính hoạt động bình thường, ổn định trước khi giao cho khách hàng.
 • Khách hàng cần kiểm tra lại máy tính trước khi thanh toán để chắc chắn máy tính hoạt động bình thường, không có lỗi phát sinh.

Thu cũ đổi mới

Trung tâm Bảo hành, Sửa chữa & Nâng Cấp 41

Khách hàng nói về NewTech

Trung tâm Bảo hành, Sửa chữa & Nâng Cấp 43

Anh Hưng / Kiến Trúc Sư

Tôi bị nứt màn hình laptop do va đập và quyết định mang laptop đến NewTech để sửa chữa. Khi đến NewTech, tôi được nhân viên tư vấn nhiệt tình. Họ giải thích cho tôi nguyên nhân màn hình laptop bị nứt và đưa ra mức giá sửa chữa cũng rất hợp lý.

Trung tâm Bảo hành, Sửa chữa & Nâng Cấp 45

Chị Hồng / Kế Toán Viên

Tôi rất hài lòng với dịch vụ nâng cấp Ram laptop tại NewTech. Nhân viên tư vấn nhiệt tình, đề xuất cho tôi những dòng Ram phù hợp với laptop nhất. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của NewTech nếu có nhu cầu trong tương lai.

Trung tâm Bảo hành, Sửa chữa & Nâng Cấp 47

Anh Hiếu / Marketing

Nhân viên tư vấn và hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình, mình có tham khảo vài chỗ khác trước khi đem máy qua đây về thay màn hình và thấy giá ở đây tốt nhất. Hơn nữa, còn cho mượn máy khác để sử dụng nữa chứ !

Kết nối ngay với chuyên viên

Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp của NewTech sẽ tư vấn và giúp giải quyết các vấn đề cho chiếc Laptop của bạn