LG V20 (HÀN QUỐC)

2.800.000 2.345.000

Tại sao chọn NewTechShop?