Thông tin các tài khoản ngân hàng để chuyển khoản khi mua hàng tại NewTechShop

1. Vietcombank.

 • Tên ngân hàng: Vietcombank.
 • Chi nhánh: Kỳ Đồng
 • Số tài khoản: 0721000600262
 • Chủ tài khoản ngân hàng: TRUONG QUANG HOANG

2. Sacombank

 • Tên ngân hàng: Sacombank
 • Chi nhánh:
 • Số tài khoản: 060100644331
 • Chủ tài khoản ngân hàng: TRUONG QUANG HOANG

3. Argibank

 • Tên ngân hàng: Argibank
 • Chi nhánh: Phòng giao dịch Văn Lang (Phan Văn Trị)
 • Số tài khoản: 1602205216676
 • Chủ tài khoản ngân hàng: TRUONG QUANG HOANG

4. Techcombank

 • Tên ngân hàng: Techcombank
 • Chi nhánh:
 • Số tài khoản: 19030754447017
 • Chủ tài khoản ngân hàng: TRUONG QUANG HOANG