Miếng dán màn hình Note 8

89.000

Tại sao chọn NewTechShop?