Các chính sách bảo vệ quyền lợi khách hàng tại NewTechShop

Chính sách tại NewTechShop 1

Chính sách bảo hành

Quy định về các ràng buộc bảo vệ quyền lợi khách hàng liên quan đến các vấn đề bảo hành, sửa chưa, thay thế các sản phẩm.

Chính sách tại NewTechShop 2

Chính sách đổi trả

Quy định về các chính sách đổi trả lại các hàng hóa khách hàng đã mua tại NewTechShop.

Chính sách tại NewTechShop 3

Chính sách vận chuyển

Các quy định về việc bận chuyển, quyền lợi của khách hàng về việc vận chuyển hàng, giao nhận hóa giữa khách hàng và NewTechShop.

Chính sách tại NewTechShop 4

Chính sách bảo mật thông tin trên website

Quy định về bảo vệ quyền lợi, thông tin của khách hàng khi khách hàng sử dụng website newtechshop.vn.

Chính sách tại NewTechShop 5

Chính sách trả góp

Các hướng dẫn tham gia chương trình trả góp 0% và quy định về quyền lợi của khách hàng để có thể tham gia chương trình trả góp tại NewTechShop.

Chính sách tại NewTechShop 6

Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng tại NewTechShop quy định về quyền lợi của khách hàng, cách thức mua hàng, nhận khuyến mãi, góp ý,… khi mua hàng tại NewTechShop

Chính sách tại NewTechShop 7

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Các quy định tại NewTechShop về bảo vệ thông tin khách hàng tại NewTechShop.